rss
0

Zmiany na rynku opcji binarnych

W roku 2008 globalny kryzys finansowy uderzył w świat i spowodował zachwianie się głównych giełd. Inwestorzy prywatni i instytucjonalni odczuli poważne straty. Ta sytuacja wymogła na amerykańską Komisję Papierów Wartościowych I Wymiany (SEC), by przyspieszyć zgodę na proponowane zmiany na rynku opcji binarnych tak y były oferowane jako instrument finansowy z niskim ryzykiem dla inwestorów detalicznych. CBOE zgodziła się na oferowanie opcji binarnych, jako instrumentów wszystko–albo-nic ze zmiennym zyskiem (stąd nazwa opcje ze zmiennym zyskiem). Opcje binarne stały się instrumentem finansowym obecnym na giełdzie. Jednak wtedy handel opcjami binarnymi nie był dostępny do handlu on-line.

lornetka-i-kasa

W ciągu roku popularność nowego produktu stworzyła możliwość wejścia na rynek dla brokerów pracujących on-line. Ta nowa forma handlu opcjami binarnymi różniła się od oferowanych na giełdzie opcji o zmiennym zysku. W opcjach binarnych oferowanych na giełdzie to inwestor jest odpowiedzialny za zakup i sprzedaż kontraktów, tu giełda wprowadza standard (w cenie, czasie) dla wszystkich stron. W opcjach binarnych on-line mamy kontrakt między internetowym brokerem i kupcem.

Gdzie jesteśmy dziś?

Dziś, handel opcjami binarnymi on-line to większość globalnych operacji w obszarze opcji binarnych. Opcje binarne oferowane na giełdzie wykonywane są obecnie tylko przez CBOE – na NADEX (w USA), IG Index (w Wielkiej Brytanii) i kilku innych giełdach. Większość operacji on-line wykonywana jest przez brokerów zlokalizowanych na Cyprze, Malcie, Wyspie Man, w Japonii, Australii i w kilku innych państwach.

Z powodu faktu, iż opcje binarne stawiają naprzeciw siebie brokerów i handlowców jak również brak regulacji, który jest wynikiem klasyfikacji opcji binarnych, jako operacji hazardowych w wielu krajach, zyskały sobie one w ciągu ostatnich 3 lat złą sławę. Wielu brokerów nie jest uregulowanych, nielicencjonowanych i w istocie są graczem i sędzią na tym samym boisku.

Ta sytuacja powoli się zmienia. W wyniku wielu skarg wniesionych przez handlowców, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk ze strony brokerów, ciała decyzyjne w wielu krajach wkroczyły by przeklasyfikować opcje binarne z instrumentów finansowych i przyporządkować je do tego samego stałego nadzoru, do którego przypisane są inne rynki finansowe. Na Cyprze, w Japonii, Malcie i Australii organy regulujące rozszerzyły swoje zakresy operacji lub powstały nowe regulatory tak by wprowadzić reformy.

Cypryjska Komisja Ds. Papierów Wartościowych I Wymiany (CySEC) ustanowiła harmonogram o zdobycia licencji dla wszystkich brokerów opcji binarnych on-line, Malta nałożyła na opcje binarne nadzór jej organów regulujących, Japonia wprowadziła zmiany w sposobie handlu opcjami, a Włochy podjęły kroki w celu blokowania adresów IP brokerów, którzy w Europie nie są zalegalizowani.

Podsumowanie

Podróż opcji binarnych to stała ewolucja na lepsze. Handlowcy mogą teraz handlować opcjami z lepszym zabezpieczeniem swoich środków. Wielu brokerów wprowadziło możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. Rozwijane są nowe opcje. Powoli wchodzi również możliwość automatycznych operacji. Możemy się tylko spodziewać pozytywnych zmian w kolejnych latach.

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.