rss

Warunki Serwisu

Po otwarciu konta z nami, należy ustawić nazwę użytkownika i hasło, które można wykorzystać przy każdym korzystaniu z naszych usług. Proszę podjąć wszelkie konieczne działania w celu utrzymania tej informacji z dala od widoku publicznego i nie dzielić się nim z innymi. Klient jest odpowiedzialny za ochronę tych informacji. Jeśli zgubisz lub stracisz jedną z powyżej wymienionych danych lub podejrzewasz, że ktoś inny ma do nich dostęp należy niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.

Jesteśmy firmą świadczącą usługi finansowe. Wszystkie fundusze, które otrzymujemy od Państwa są traktowane jako bardzo ważne i są przechowywane na kontach bankowych klienta w renomowanych instytucjach bankowych naszego wyboru. Jesteśmy zobowiązani przez prawo do wykonywania regularnych przeglądów i monitorowania, jak te rachunki są utrzymywane i obsługiwane przez taką instytucję bankową.