rss
0

Historia rynku opcji binarnych

By handlować opcjami binarnymi, włączamy komputery lub urządzenia mobilne, wchodzimy na stronę brokera i zlecamy operacje. Z całą tą technologią łatwo jest zapomnieć jak właściwie zaczęła się historia rynku opcji binarnych i jak daleko zaszedł od swych pierwszych dni – kiedy był on zarezerwowany dla dużych korporacji na rynkach pozagiełdowych.

Pierwsze kontrakty na opcje sprzedane około 40 lat temu były typowymi opcjami, które działały na zasadzie W Cenie (ITM) i Poza Ceną (OTM). Można to przyrównać do dzisiejszych kontraktów na opcje binarne gdzie handlowcy mogą wygrać (ITM) lub stracić (OTM) pieniądze na operacjach. Dosłownie słowa ,,opcje binarne” znaczą każdą opcję z dwoma rezultatami.

opcja-digitalna

Początki

Rynek opcji binarnych nie zaczął się w 2008 roku jak czytamy w wielu źródłach, ale rozpoczął się we wczesnych latach 70, kiedy duże korporacje zaczęły handlować nimi na zasadzie pozagiełdowej na giełdzie. Wymieniane były między kupującymi i sprzedającymi bezpośrednio. W obszarze pozagiełdowym nie było wiele regulacji i reguł postępowania. Płynność była niska i z racji braku jakichkolwiek form nadzoru, handlowcy ponosili spore ryzyko działając według takich instrumentów. Osoby indywidualne nie mogły handlować takimi egzotycznymi opcjami, bo były one niestabilne i niedostępne. Wejście na ten rynek Rady Chicago ds. Wymiany (CBOE), jako ciała nadzorującego zapoczątkowało nowy rozdział we wpływie na kształtowanie się rynku opcji binarnych. By przeciwdziałać nadużyciom i by wprowadzić nowe sposoby monitorowania i kontroli operacji na rynku pozagiełdowym stworzono Korporację Ds. Rozliczeń Opcji (OCC).

OCC zaczęła formułować wskazówki postępowania z opcjami binarnymi na rynku pozagiełdowym szczególnie po stronie sprzedającego, nakładając również różne kary za nadużycia rynkowe na handlowców opcji. Jednak handel opcjami binarnymi cały czas był wykonywany przez inwestorów indywidualnych, którzy mieli środki by operować na tym dosyć niestabilnym rynku. Z powodu braku dostępu do Internetu w tamtych czasach, taka sytuacja panowała przez wiele lat.

Działo się tak do roku 2007, kiedy OCC zaproponowała zmianę w zasadach handlu. Zmianą miała być deregulacja rynku opcji binarnych tak by pozwolić na udział w nim inwestorom indywidualnym tak jak stało się to z rynkiem forex w latach 90. Ponadto zaproponowano by przenieść handel opcjami binarnymi z rynku pozagiełdowego do głównego nurtu wymiany finansowej jak również by oddzielić handel opcjami binarnymi od innych opcji, by stworzyć osobną kategorię.

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.