rss
0

Zmiany na rynku opcji binarnych

W roku 2008 globalny kryzys finansowy uderzył w świat i spowodował zachwianie się głównych giełd. Inwestorzy prywatni i instytucjonalni odczuli poważne straty. Ta sytuacja wymogła na amerykańską Komisję Papierów Wartościowych I Wymiany (SEC), by przyspieszyć zgodę na proponowane zmiany na rynku opcji binarnych tak y były oferowane jako instrument finansowy z niskim ryzykiem dla inwestorów detalicznych. CBOE zgodziła się na oferowanie opcji binarnych, jako instrumentów wszystko–albo-nic ze zmiennym zyskiem (stąd nazwa opcje ze zmiennym zyskiem). Opcje binarne stały się instrumentem finansowym obecnym na giełdzie. Jednak wtedy handel opcjami binarnymi nie był dostępny do handlu on-line.

lornetka-i-kasa

W ciągu roku popularność nowego produktu stworzyła możliwość wejścia na rynek dla brokerów pracujących on-line. Ta nowa forma handlu opcjami binarnymi różniła się od oferowanych na giełdzie opcji o zmiennym zysku. W opcjach binarnych oferowanych na giełdzie to inwestor jest odpowiedzialny za zakup i sprzedaż kontraktów, tu giełda wprowadza standard (w cenie, czasie) dla wszystkich stron. W opcjach binarnych on-line mamy kontrakt między internetowym brokerem i kupcem.

Gdzie jesteśmy dziś?

Dziś, handel opcjami binarnymi on-line to większość globalnych operacji w obszarze opcji binarnych. Opcje binarne oferowane na giełdzie wykonywane są obecnie tylko przez CBOE – na NADEX (w USA), IG Index (w Wielkiej Brytanii) i kilku innych giełdach. Większość operacji on-line wykonywana jest przez brokerów zlokalizowanych na Cyprze, Malcie, Wyspie Man, w Japonii, Australii i w kilku innych państwach.

Z powodu faktu, iż opcje binarne stawiają naprzeciw siebie brokerów i handlowców jak również brak regulacji, który jest wynikiem klasyfikacji opcji binarnych, jako operacji hazardowych w wielu krajach, zyskały sobie one w ciągu ostatnich 3 lat złą sławę. Wielu brokerów nie jest uregulowanych, nielicencjonowanych i w istocie są graczem i sędzią na tym samym boisku.

Ta sytuacja powoli się zmienia. W wyniku wielu skarg wniesionych przez handlowców, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk ze strony brokerów, ciała decyzyjne w wielu krajach wkroczyły by przeklasyfikować opcje binarne z instrumentów finansowych i przyporządkować je do tego samego stałego nadzoru, do którego przypisane są inne rynki finansowe. Na Cyprze, w Japonii, Malcie i Australii organy regulujące rozszerzyły swoje zakresy operacji lub powstały nowe regulatory tak by wprowadzić reformy.

Cypryjska Komisja Ds. Papierów Wartościowych I Wymiany (CySEC) ustanowiła harmonogram o zdobycia licencji dla wszystkich brokerów opcji binarnych on-line, Malta nałożyła na opcje binarne nadzór jej organów regulujących, Japonia wprowadziła zmiany w sposobie handlu opcjami, a Włochy podjęły kroki w celu blokowania adresów IP brokerów, którzy w Europie nie są zalegalizowani.

Podsumowanie

Podróż opcji binarnych to stała ewolucja na lepsze. Handlowcy mogą teraz handlować opcjami z lepszym zabezpieczeniem swoich środków. Wielu brokerów wprowadziło możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. Rozwijane są nowe opcje. Powoli wchodzi również możliwość automatycznych operacji. Możemy się tylko spodziewać pozytywnych zmian w kolejnych latach.

0

Oscylator stochastyczny – budowa i zastosowanie

0

Spadki we wrześniu okazją do zarobku

0

Historia rynku opcji binarnych

By handlować opcjami binarnymi, włączamy komputery lub urządzenia mobilne, wchodzimy na stronę brokera i zlecamy operacje. Z całą tą technologią łatwo jest zapomnieć jak właściwie zaczęła się historia rynku opcji binarnych i jak daleko zaszedł od swych pierwszych dni – kiedy był on zarezerwowany dla dużych korporacji na rynkach pozagiełdowych.

Pierwsze kontrakty na opcje sprzedane około 40 lat temu były typowymi opcjami, które działały na zasadzie W Cenie (ITM) i Poza Ceną (OTM). Można to przyrównać do dzisiejszych kontraktów na opcje binarne gdzie handlowcy mogą wygrać (ITM) lub stracić (OTM) pieniądze na operacjach. Dosłownie słowa ,,opcje binarne” znaczą każdą opcję z dwoma rezultatami.

opcja-digitalna

Początki

Rynek opcji binarnych nie zaczął się w 2008 roku jak czytamy w wielu źródłach, ale rozpoczął się we wczesnych latach 70, kiedy duże korporacje zaczęły handlować nimi na zasadzie pozagiełdowej na giełdzie. Wymieniane były między kupującymi i sprzedającymi bezpośrednio. W obszarze pozagiełdowym nie było wiele regulacji i reguł postępowania. Płynność była niska i z racji braku jakichkolwiek form nadzoru, handlowcy ponosili spore ryzyko działając według takich instrumentów. Osoby indywidualne nie mogły handlować takimi egzotycznymi opcjami, bo były one niestabilne i niedostępne. Wejście na ten rynek Rady Chicago ds. Wymiany (CBOE), jako ciała nadzorującego zapoczątkowało nowy rozdział we wpływie na kształtowanie się rynku opcji binarnych. By przeciwdziałać nadużyciom i by wprowadzić nowe sposoby monitorowania i kontroli operacji na rynku pozagiełdowym stworzono Korporację Ds. Rozliczeń Opcji (OCC).

OCC zaczęła formułować wskazówki postępowania z opcjami binarnymi na rynku pozagiełdowym szczególnie po stronie sprzedającego, nakładając również różne kary za nadużycia rynkowe na handlowców opcji. Jednak handel opcjami binarnymi cały czas był wykonywany przez inwestorów indywidualnych, którzy mieli środki by operować na tym dosyć niestabilnym rynku. Z powodu braku dostępu do Internetu w tamtych czasach, taka sytuacja panowała przez wiele lat.

Działo się tak do roku 2007, kiedy OCC zaproponowała zmianę w zasadach handlu. Zmianą miała być deregulacja rynku opcji binarnych tak by pozwolić na udział w nim inwestorom indywidualnym tak jak stało się to z rynkiem forex w latach 90. Ponadto zaproponowano by przenieść handel opcjami binarnymi z rynku pozagiełdowego do głównego nurtu wymiany finansowej jak również by oddzielić handel opcjami binarnymi od innych opcji, by stworzyć osobną kategorię.

0

Spółki Ciekawe Technicznie

0

Spółki giełdowe okiem technika

0

Kiedy warto kupić opcje call?

0

Czym jest Range?